Wat gaat er anders in 2020 in Bergeijk?
Wat gaat er anders in 2020 in Bergeijk?

Afgelopen weken heeft het college van Bergeijk de plannen gepresenteerd voor de komende jaren, inclusief de geraamde kosten en een voorstel hoe dit allemaal te financieren. De diverse politieke partijen hebben daar een oordeel over gegeven en meteen ook hun wensen kenbaar gemaakt. Als GroenLinks-PvdA hebben wij positief kritisch gekeken naar de voorstellen en zelf een aantal voorstellen ingediend. Graag willen wij u, in grote lijnen, meenemen over een aantal voorstellen.

De Kattendans
Door het maar blijven uitstellen van besluiten zijn o.a. de bouwkosten van de nieuw- of verbouw van De Kattendans sterk gestegen. Wat wordt de toekomst van De Kattendans? Dat vroegen wij aan de andere fracties. Wij zijn blij dat de voltallige gemeenteraad de huidige structuur van de Kattendans overeind wil houden, namelijk een gemeenschapshuis met een professionele theaterfunctie.

Bouwen, Bouwen en Bouwen
Dat is volgens onze fractie het belangrijkste onderwerp voor de komende jaren en gelukkig zijn alle fracties het daar mee eens. Enkel over de manier waarop dit uitgevoerd moet gaan worden, zijn de meningen verdeeld. Willen wij onze kernen leefbaar houden dan zal er gebouwd moeten worden. Meer nog dan de projecten die nu lopen. De gemeente moet nu zelf de regie pakken, is de mening van GroenLinks-PvdA. Niet meer wachten op derden zoals projectontwikkelaars of woningbouwcorporaties. En daar mogen alle mogelijke middelen voor ingezet worden. Zelfs de Wet Voorkeursrecht Gemeente of het oprichten van een gemeentelijk woningbouwbedrijf mochten er geen corporaties zijn die willen investeren.

De gemeente moet het mogelijk maken dat woningen gesplitst worden, ook in het buitengebied zodat er meer woningen komen voor een- of tweepersoonshuishoudens. Wij hebben het college opgeroepen om bij de begroting met een plan te komen waaruit blijkt dat er de komende jaren in alle kernen bouwplannen zijn.

Project Akkervogels
In mei is het rapport van VN-organisatie IPBES gepubliceerd waaruit blijkt dat de natuur sneller achteruitgaat dan ooit. Wereldwijd wordt ongeveer 1 miljoen van de 8 miljoen plant- en diersoorten bedreigd. In onze buurgemeenten (o.a. Eersel, Bladel en Veldhoven) zijn projecten gestart met als doel het leefgebied van akkervogels en struweelvogels te verbeteren. In samenwerking met de Vogelwerkgroep wordt er gedurende een periode van drie jaren vijf hectare aan kavels ingezaaid met bloemrijke graanmengsels. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de biodiversiteit. GroenLinks-PvdA wil ook een akkervogelproject in Bergeijk.

Actieve schuldsanering
We willen dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid. Wij hebben daarom een voorstel gelanceerd waarbij de gemeente een schuldsaneringstraject op start wanneer de schulden nog niet hoger zijn dan rond de 5000 euro. Naast onze voorstellen had ook het CDA een aantal nieuwe voorstellen, waaronder een samenspeeltuin, een idee afkomstig uit de Jeugdgemeenteraad. Hierbij wordt een plek gecreëerd waarbij kinderen met een beperking en kinderen zonder beperking samen kunnen spelen. Een zeer sympathiek voorstel dat alle partijen ondersteunde en waarvoor een voorlopig krediet van 50.000 euro beschikbaar gesteld is.

Dit waren een aantal onderwerpen uit ons betoog tijdens de behandeling in de gemeenteraad. Gezien de reacties van de andere fracties hebben wij een goed gevoel dat onze voorstellen overgenomen worden en terugkomen in de begroting voor 2020.

Heeft u interesse in de complete beschouwing kijk dan op onze website www.glpvda.nl. Heeft u vragen, opmerkingen of heeft u interesse kan u altijd contact opnemen met ons of loop even binnen bij onze maandelijkse fractievergadering.

Namens de GroenLinks-PvdA fractie Bergeijk,
Wil Rombouts fractievoorzitter.

Lees verder

Blijf op de hoogte van al onze ontwikkelingen.

We delen uw e-mailadres nooit met derden.
Sterk, groen en sociaal
Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur! In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks- PvdA over kunst en cultuur
GroenLinks- PvdA over kunst en cultuur

Kunst verrijkt het leven en cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen, en de aantrekkelijkheid van onze gemeente…

Lees verder
GroenLinks-PvdA; één jaar samen!
GroenLinks-PvdA; één jaar samen!

GroenLinks-PvdA werkt al weer meer dan een jaar samen als een gecombineerde fractie in de gemeenteraad van Bergeijk. En dat…

Lees verder