GroenLinks-Partij van de Arbeid over ambulances in de Kempen
GroenLinks-Partij van de Arbeid over ambulances in de Kempen

In een krantenartikel in het Eindhovens Dagblad van vrijdag 16 augustus legt de GGD uit waarom de aanrijtijd van de ambulances in de Kempen niet altijd binnen de grens van vijftien minuten ligt. Volgens het artikel komt dat omdat er te weinig geschoold personeel te krijgen is. Maar is dat de hoofdreden? Een aantal jaren geleden heeft het bestuur van de GGD (lees: de colleges van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant) de standplaatsen in heel de regio aangepast. Zo werd onder andere de standplaats van de ambulance in Bladel verplaatst naar Eersel. Door de standplaatsen dichter bij de dichtbevolkte gebieden te brengen werden de aanrijtijden in heel de regio sterkt verbeterd. Dat was de achterliggende gedachte. Van de gemiddelde aanrijtijd in heel Zuidoost-Brabant was toen nog ongeveer 90% binnen de vastgestelde grens. Een negatief effect van deze maatregel was dat de “buitengebieden” zoals Luyksgestel, Reusel- De Mierden maar ook Someren met langere aanrijtijden te maken kregen. Maar omdat daar relatief gezien minder mensen wonen, en er dus minder incidenten gebeuren, werd de gemiddelde aanrijtijd voor de gehele GGD-regio sterk verbeterd. Dat is fijn voor de statistieken.

Maar stel nu dat er wel voldoende mensen en materieel voorhanden zou zijn? Is dan het bestuur van de GGD bereid om de ambulances opnieuw te herplaatsen? Worden deze nieuwe posten dan ook 24 uur per dag bezet? En zijn alle 21 gemeentes in de regio bereid om de meerkosten mee te dragen als de verzekeraars dit onverlet niet mochten vergoeden? Wij zijn daar niet zeker van, zeker omdat het percentage van de aanrijtijden dat binnen de wettelijke norm blijft waarschijnlijk minimaal gaat stijgen.

Aanrijtijden van hulpverleners zullen altijd ter discussie blijven staan zolang de wettelijke norm niet overal gehaald wordt. Maar ben daar dan open en eerlijk over. Het bestuur van de GGD heeft jaren geleden keuzes gemaakt op basis van de kosten en de baten. Waar zetten wij de ambulances neer zodat ze zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden? Dat is geen onlogische keuze met inderdaad soms ook negatieve gevolgen. Hoewel het onderwerp onze aandacht blijft houden, moeten we als gemeente accepteren dat bij gemaakte afspraken bepaalde gevolgen horen.

Wil Rombouts, fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Bergeijk

Blijf op de hoogte van al onze ontwikkelingen.


We delen uw e-mailadres nooit met derden.
Sterk, groen en sociaal
Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur! In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA verzet zich tegen de incassobureaus!
GroenLinks-PvdA verzet zich tegen de incassobureaus!

Voor de meeste Bergeijkenaren zit de vakantie er weer op. De tent kan weer naar zolder. Tijdens mijn kampeervakantie had…

Lees verder
GroenLinks-Partij van de Arbeid zoekt jou!
GroenLinks-Partij van de Arbeid zoekt jou!

Als snelstgroeiende fractie in de Bergeijkse politiek zijn wij op zoek naar mensen die samen met ons willen zoeken naar…

Lees verder