GroenLinks-PvdA wil een akkervogel-project

Afgelopen maand is het rapport van VN-organisatie IPBES gepubliceerd, waaruit blijkt dat de natuur sneller achteruit gaat dan ooit. Wereldwijd worden ongeveer 1 van de 8 miljoen plant- en diersoorten bedreigd. In het rapport worden belangrijke oorzaken voor de achteruitgang genoemd, zoals: de veranderingen in grondgebruik en exploitatie, het gebruik van zeeën, visserij en de directe exploitatie van soorten, klimaatverandering, milieuvervuiling en de opmars van invasieve soorten.

GroenLinks-PvdA wil een echte bibliotheek

Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GL-PvdA zoekt het hoger op!

Enkele weken geleden heeft de fractie van GroenLinks-PvdA Bergeijk hun Tweede Kamerleden benaderd om aandacht te vragen voor het achterstallig onderhoud van de Vestia-woningen; gebrekkige communicatie en minachting van de huurders van Vestia-woningen. Nijboer (PvdA) en Smulders (GroenLinks) hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan ,minister Ollongren. Het antwoord was veelzeggend; het onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van Vestia zelf.

Als huurders hier moeite mee hebben, dan zullen ze zelf in overleg moeten gaan met Vestia. Als dat niet lukt, dan kunnen ze naar de huurcommissie. Tja, wat moet je daar van zeggen? Gezien de staat van het onderhoud lijkt het erop dat Vestia doet wat ze minimaal moet doen om de huizen in stand te houden. Geld voor verbetering is er niet. Treurig. Ook vroegen zij naar de mening van de minister hoe er wordt aangekeken tegen de overname van Vestia-woningen door woningcorporatie Woningbelang. Niet veel meer dan een beschrijving van het probleem was haar antwoord.

De woningen van Vestia hebben een (markt)waarde die hoger ligt dan wat de corporatie kan vragen aan huur. Wie gaat dit verschil betalen? Voorlopig zijn ze daar nog niet over uit. Er loopt nu een onderzoek hoe ze dit kunnen oplossen. Binnen niet al te lange tijd verwachten wij hier de resultaten van. Verder zijn er nog een aantal vragen gesteld over de verkoop van huurwoningen in Bergeijk aan marktpartijen waardoor het aantal sociale huurwoningen in Bergeijk drastisch zou afnemen.

Dit probleem wordt erkend en zal onderdeel uitmaken van het al eerder genoemde onderzoek. U begrijpt, dat wij als partij die solidariteit en eerlijk delen hoog in het vaandel heeft staan, niet zomaar laat gebeuren dat onze huurders opdraaien voor de financiële problemen die bestuurders van Vestia hebben laten ontstaan. Wij zullen er alles aan doen om te voorkomen dat Vestia-huurders de dupe worden van falend marktbeleid. Binnenkort gaan we onze Tweede Kamerleden uitnodigen om een zelf in Bergeijk te komen kijken. Kunnen ze zelf eens voelen hoe het is om te wonen in een woning waar de wind langs de kozijnen naar binnen blaast!

Fred Vermeulen, Raadslid GroenLinks-PvdA Bergeijk