GroenLinks-PvdA wil een akkervogel-project

Afgelopen maand is het rapport van VN-organisatie IPBES gepubliceerd, waaruit blijkt dat de natuur sneller achteruit gaat dan ooit. Wereldwijd worden ongeveer 1 van de 8 miljoen plant- en diersoorten bedreigd. In het rapport worden belangrijke oorzaken voor de achteruitgang genoemd, zoals: de veranderingen in grondgebruik en exploitatie, het gebruik van zeeën, visserij en de directe exploitatie van soorten, klimaatverandering, milieuvervuiling en de opmars van invasieve soorten.

GL-PvdA zoekt het hoger op!

Enkele weken geleden heeft de fractie van GroenLinks-PvdA Bergeijk hun Tweede Kamerleden benaderd om aandacht te vragen voor het achterstallig onderhoud van de Vestia-woningen; gebrekkige communicatie en minachting van de huurders van Vestia-woningen. Nijboer (PvdA) en Smulders (GroenLinks) hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan ,minister Ollongren. Het antwoord was veelzeggend; het onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van Vestia zelf.

GroenLinks-PvdA wil een echte bibliotheek

Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Goed onderwijs; nu en in de toekomst!

Iedereen verdient dezelfde kansen en daarom is het belangrijk dat we investeren in gemeenschappelijke rijkdommen zoals onderwijs, sport, cultuur en natuur! Wij weten dat je door dit soort zaken nieuwe ervaringen kunt opdoen, dingen kunt beleven, meemaken en elkaar kunt ontmoeten. Ook onze Bergeijkse kinderen verdienen die kansen. Daarom zetten we ons in de Raad in om het onderwijs in Bergeijk klaar te maken voor de toekomst.

Ik denk nog vaak terug aan die eerste lenteochtend dat ik als stagiair een kleuterklas binnenstapte. Moet je nagaan; je staat voor die klas, je stelt jezelf voor en gaat daarna op een houten krukje zitten (iedereen weet hoe verschrikkelijk die dingen zitten). De klas wordt stil en al die kleuters kijken met hun onschuldige en verwachtingsvolle gezichten de kant van de juffrouw op. Ze begint met voorlezen en op dat moment is het eerste dat in me opkomt: "wat doet deze vrouw belangrijk werk."

Op dat moment kwam bij mij het besef dat wat wij als leraar, ouder en mens doen en zeggen de basis vormt voor het soort mens dat deze kinderen later worden. En dat we daar goed, bewust en heel zorgvuldig mee om moeten gaan, omdat hun toekomst daar van afhangt. Daarom vind ik het van grootste belang dat we in Bergeijk zorgen voor een doorlopende pedagogische leerlijn en goede onderwijshuisvesting die voldoen aan de 21e-eeuwse standaard. Bij de bespreking over het Kind- Centrum zullen wij ons als GroenLinks-PvdA daar sterk voor maken.

Tim Sonnenberg
Raadslid GroenLinks-PvdA