Wat doen we met onze kerken?

Ik sla de krant open en ik lees: "Over 10 jaar is 90 procent van de Brabantse kerken gesloten". De Provincie Noord-Brabant gaat ervan uit dat de komende tien jaar meer dan de helft van de kerkgebouwen leeg komen te staan of sluiten. Dit geldt ook voor Bergeijk. Ergens bij horen is de meest wezenlijke menselijke behoefte. In vroegere tijden was de collectieve verbinding het geloof en de wekelijkse gang naar de Kerk. Kerken waren altijd het middelpunt in de kernen; de plekken waar we elkaar ontmoetten in een geweldige ruimtes die de mogelijkheid boden voor viering, plezier, verwondering en bezinning.

Maak gebruik van duurzaamheidsfonds!

Maatschappelijk vastgoed van onze gemeente zoals scholen, gemeentehuizen, sportaccommodaties en andere openbare gebouwen kan versneld worden verduurzaamd door een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de Bank Nederlandse Gemeenten, NN Group (Nationale-Nederlanden) en Bewust Investeren BV. In totaal is er 500 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in Brabant.

Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Wat wij vinden van grootschalige mestverwerking.

Minister Carol Schouten schreef enige tijd geleden in haar toekomstvisie op de landbouw dat de manier waarop we nu ons voedsel produceren steeds verder uit balans raakt, verder gaat dan wat de aarde kan geven en niet houdbaar is voor de toekomst. Schouten wil voorkomen dat we bodem, water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde onaanvaardbaar verhogen. Als GroenLinks-PvdA Bergeijk zijn we het op dit punt met haar eens.

Ook wij zijn van mening dat we niet op dezelfde weg verder moeten en dat het, ook in Bergeijk, bespreekbaar moet worden om naar een andere landbouw over te gaan; met minder beesten en dus naar minder mest en minder mestverwerking. Mestverwerking is een oplossing voor een probleem dat structureel opgelost dient te worden, namelijk door de enorme omvang van de veestapel in Brabant sterk te verminderen. Mestverwerkende bedrijven kunnen bovendien overlast voor de omgeving geven. We realiseren ons echter dat dit probleem niet zo maar opgelost is.

Zolang we nog een grote veestapel hebben zal er mest geproduceerd worden en zal er mest verwerkt worden. We hebben er daarom onlangs tijdens een bespreking in de gemeenteraad nogmaals voor gepleit dat het voor grote overlastgevende bedrijven mogelijk blijft om op het Kempisch Bedrijven Park (KBP) in Hapert gehuisvest te worden. Het bestuur van het bedrijvenpark wilde dat liever niet meer richt zich graag op innovatieve techbedrijven. Ons standpunt is dat het KBP juist voor grote en overlastgevende bedrijven als mestverwerkers is bedacht. Alle andere fracties in de gemeenteraad van Bergeijk waren het met ons eens en ook de wethouder steunde ons en zal dit met het bestuur van het KBP bespreken.

Yfke Froentjes, raadslid GROENLINKS-PvdA Bergeijk