De jeugd bepaalt de toekomst

In het leven van jongeren gebeurt van alles. Ze studeren, ze hebben een (bij)baan, maken muziek of zijn lid van een sportvereniging. Ze gaan op stap en zorgen op allerlei manieren voor een levendige gemeente. Maar er zijn nog veel meer kansen om samen met hen, en voor hen, Bergeijk vorm te geven zodat het in de toekomst aantrekkelijk blijft om er te wonen. Of er na de studie naar terug te keren! We komen binnenkort met een voorstel waarin staat dat jongeren in alle kernen van Bergeijk een "inspreekpunt" krijgen.

Half jaar uitstel voor de Zwarte Bergen.

Afgelopen zaterdag hebben wij u gemeld dat wij in de komende raadsvergadering zouden voorstellen het college te verbieden om gebruik te maken van het recht om een tijdelijke ontheffing te verlenen voor het huisvesten van arbeidsmigranten op de Zwarte Bergen.

Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De politiek in 2018 en wat brengt 2019?

In maart 2018 bent u naar de stembus gegaan om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De uitslag was helder: GroenLinks-PvdA was de grote winnaar en zou logischerwijs mee gaan doen in het college. Dat zou je inderdaad denken. Maar bij een coalitievorming moet er water bij de wijn gedaan worden en wel van twee kanten. Helaas was het CDA daar niet toe bereid. Toen de onderhandelingen stuk liepen was het de VVD die heel snel, na jarenlange oppositie, tekende bij het kruisje van het CDA-dictaat. En zo kreeg Bergeijk een college van VVD en CDA.

Over het algemeen is Bergeijk in politieke termen een rustige gemeente. Maar dit college heeft er in korte tijd voor gezorgd dat er twee keer verantwoording afgelegd moest worden via een interpellatiedebat. En dat is het zwaarste middel dat raadsleden kunnen inzetten om het college ter verantwoording te roepen. De eerste keer ging het over een uitspraak van de rechter in een zaak van buurtbewoners van het Eind in Riethoven tegen een veehouderij. De uitspraak van de rechter was helder en duidelijk maar het college legde die volkomen naast zich neer. En besloot zonder enig overleg in hoger beroep te gaan. Dus ook geen mediation traject om in overleg tussen de veehouderij en de omwonenden tot een oplossing te komen. Het 2 e interpellatiedebat ging over Zorg in eigen dorp in Riethoven. De raadsleden van CDA en VVD gingen op de stoel van de wethouder zitten en namen het stuur over. Met als gevolg dat de subsidie aan de Kernraad meer dan gehalveerd werd. Toen de kruitdampen waren opgetrokken en de gevolgen zichtbaar werden moest met een noodmaatregel de zaak hersteld worden. Want zo mag die actie wel genoemd worden: geld dat is overgebleven van eerdere jaren (en wat regulier terug zou moeten naar de gemeente) inzetten voor 2019. Het vertrouwen in het openbaar bestuur wordt er niet sterker door als eerst de kraan met geld dicht gedraaid wordt, en later via een noodleiding weer open gezet.

Ook bij de aanpak rond camping de Zwarte Bergen toont het college weinig vastberadenheid. Eerst aankondigen dat ze voornemens zijn om gebruik te maken van het recht om tijdelijke ontheffing te verlenen voor het huisvesten van 300 arbeidsmigranten. En daarna die aankondiging weer intrekken. Dat gebeurde nadat GroenLinks-PvdA had aangekondigd een voorstel in te gaan dienen om het college te verbieden gebruik te maken van dit recht. Toeval? In het voorjaar zal dit dossier ongetwijfeld een vervolg gaan krijgen. Wat de komende maanden ook een vervolg krijgt is Hof Noord. Zeker nu bij de laatste presentatie bleek dat het minimaal te realiseren parkeerplaatsen wel eens niet gehaald zou worden. Als dit zo is zijn wij benieuwd hoe het college dit gaat compenseren. Door er de aangekochte gronden bij Beukenhof voor in te zetten? Als dat zo is dan loopt de bijdrage van de gemeente voor de verplaatsing van de Albert Hein al over een miljoen euro. De komende maanden zal er meer duidelijkheid komen en dan zal ook de VVD kleur moeten bekennen. Meer dan 1 miljoen uitgeven om de komst van een 5e supermarkt in Bergeijk mogelijk te maken? Wij houden u uiteraard op de hoogte van al deze politieke besluiten die de komende maanden aan de orde komen.

Namens onze fractie wens ik u alle goeds voor een mooi 2019!

Wil Rombouts Fractievoorzitter.