GL-PvdA zoekt het hoger op!

Enkele weken geleden heeft de fractie van GroenLinks-PvdA Bergeijk hun Tweede Kamerleden benaderd om aandacht te vragen voor het achterstallig onderhoud van de Vestia-woningen; gebrekkige communicatie en minachting van de huurders van Vestia-woningen. Nijboer (PvdA) en Smulders (GroenLinks) hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan ,minister Ollongren. Het antwoord was veelzeggend; het onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van Vestia zelf.

GroenLinks-PvdA wil een echte bibliotheek

Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA wil een akkervogel-project

Afgelopen maand is het rapport van VN-organisatie IPBES gepubliceerd, waaruit blijkt dat de natuur sneller achteruit gaat dan ooit. Wereldwijd worden ongeveer 1 van de 8 miljoen plant- en diersoorten bedreigd. In het rapport worden belangrijke oorzaken voor de achteruitgang genoemd, zoals: de veranderingen in grondgebruik en exploitatie, het gebruik van zeeën, visserij en de directe exploitatie van soorten, klimaatverandering, milieuvervuiling en de opmars van invasieve soorten.

Nu heeft de gemeente Eersel in 2017 een mooi project opgestart, in samenwerking met de Vogelwerkgroep. Gedurende een periode van drie jaren wordt vijf hectare aan kavels uit de geliberaliseerde pacht onttrokken en ingezaaid met bloemrijke graanmengsels. Met als doel het leefgebied van akkervogels en struweelvogels te verbeteren.

Daarmee wordt een bijdrage gedaan aan het vergroten van de biodiversiteit. Uit een meting die de Vogelwerkgroep heeft gedaan is gebleken dat de ingezaaide akkers voor een enorme boost van de biodiversiteit zorgen; "Een eerste jaar van inzaaien met een speciaal mengsel voor akkervogels, geeft reeds spectaculaire resultaten in de winter. Een bonte verzameling van vele honderden vogels verblijft bij de vogelakkers en bestaat uit kepen, groenlingen, kneuen, barmsijzen, sijzen en vinken. Ook roofvogels als buizerd, torenvalk en sperwer weten de vogelakkers te vinden". De gemeenten Veldhoven en Bladel hebben nu besloten eenzelfde soort project te starten.

GroenLinks-PvdA wil ook een akkervogelproject in Bergeijk. We weten immers dat het inzaaien van akkerranden, zoals in Bergeijk wordt gedaan, beduidend minder goed werkt dan het inzaaien van hele kavels. Vogels vinden een rand blijkbaar te riskant om te foerageren. Heeft u ook ideeen om de biodiversiteit te vergroten? We horen het graag.

Yfke Froentjes, raadslid GroenLinks-PvdA