GroenLinks-PvdA wil een akkervogel-project

Afgelopen maand is het rapport van VN-organisatie IPBES gepubliceerd, waaruit blijkt dat de natuur sneller achteruit gaat dan ooit. Wereldwijd worden ongeveer 1 van de 8 miljoen plant- en diersoorten bedreigd. In het rapport worden belangrijke oorzaken voor de achteruitgang genoemd, zoals: de veranderingen in grondgebruik en exploitatie, het gebruik van zeeën, visserij en de directe exploitatie van soorten, klimaatverandering, milieuvervuiling en de opmars van invasieve soorten.

GL-PvdA zoekt het hoger op!

Enkele weken geleden heeft de fractie van GroenLinks-PvdA Bergeijk hun Tweede Kamerleden benaderd om aandacht te vragen voor het achterstallig onderhoud van de Vestia-woningen; gebrekkige communicatie en minachting van de huurders van Vestia-woningen. Nijboer (PvdA) en Smulders (GroenLinks) hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan ,minister Ollongren. Het antwoord was veelzeggend; het onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van Vestia zelf.

Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA wil een echte bibliotheek

Een sociale en groene samenleving, dat is waar wij ons elke week voor inzetten als GroenLinks-PvdA Bergeijk zijnde. Omdat wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. En dat iedereen dezelfde kansen verdient. Daarom willen wij investeren onderwijs, sport, kunst, cultuur en leesbevordering.

Zoals u weet, is er een aantal jaren geleden flink bezuinigd op de bibliotheek. Voor de basisschoolkinderen is er nu de bibliotheek op school en dat loopt prima. Maar voor jongeren en volwassenen is de bibliotheek als fysieke plek uit onze gemeente verdwenen. Wij vinden dan ook dat de bieb in Bergeijk ver onder de maat was, zeker in vergelijking met het algemene beeld van de voorzieningen in onze gemeente.

Ook krijgen we veel signalen van inwoners dat ze de bibliotheek echt missen. Vandaar dat wij er het afgelopen jaar voor gezorgd hebben, dat er geld vrijgemaakt wordt om een echte bibliotheeklocatie te realiseren. Wat wij voor ogen hebben, is een bieb met een leestafel en een collectie boeken waarin gesnuffeld kan worden. Ook voor kinderen die niet in Bergeijk op school zitten, zou er wat ons betreft een kleine bibliotheek moeten komen. We denken dat er met de terugkeer van een fysieke biebplek tegemoet gekomen wordt aan een grote wens van veel van onze inwoners. Hoe de bibliotheek er precies gaat uitzien, weten we nog niet. En hoe tevereden de inwoners er mee zullen zijn, weten we ook nog niet. Maar dat we hiermee kennis en lezen weer meer toegankelijk maken voor onze inwoners, dat weten we wel. We zijn heel benieuwd wat u vindt van de nieuwe bieb. Laat u het ons weten?

Tim Sonnenberg, raadslid GroenLinks-PvdA