GroenLinks-PvdA wil een akkervogel-project

Afgelopen maand is het rapport van VN-organisatie IPBES gepubliceerd, waaruit blijkt dat de natuur sneller achteruit gaat dan ooit. Wereldwijd worden ongeveer 1 van de 8 miljoen plant- en diersoorten bedreigd. In het rapport worden belangrijke oorzaken voor de achteruitgang genoemd, zoals: de veranderingen in grondgebruik en exploitatie, het gebruik van zeeën, visserij en de directe exploitatie van soorten, klimaatverandering, milieuvervuiling en de opmars van invasieve soorten.

GL-PvdA zoekt het hoger op!

Enkele weken geleden heeft de fractie van GroenLinks-PvdA Bergeijk hun Tweede Kamerleden benaderd om aandacht te vragen voor het achterstallig onderhoud van de Vestia-woningen; gebrekkige communicatie en minachting van de huurders van Vestia-woningen. Nijboer (PvdA) en Smulders (GroenLinks) hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan ,minister Ollongren. Het antwoord was veelzeggend; het onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van Vestia zelf.

GroenLinks-PvdA wil een echte bibliotheek

Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Wonen in de buurt van een geitenhouderij

Vorige week donderdag hebben we ingestemd met het bestemmingsplan St. Servatius. Het gaat hierbij om een plan voor maximaal 35 woningen; negen (starters)-koopwoningen, zes sociale huurwoningen en twintig senioren- en of zorgwoningen.

Uit onderzoek is echter gebleken dat mensen die binnen een straal van twee kilometer rond een geitenhouderij wonen een groter risico op longontstekingen hebben. Het mag duidelijk zijn dat onze fractie woningbouw belangrijk vindt; er is een gebrek aan betaalbare koop- en huurwoningen in onze gemeente, en op zich is het bouwen in dit gebied een prachtige kans voor het realiseren van 35 extra woningen. De vraag is echter welke keuzes we maken, en welke oplossingen we kiezen. Moeten we de risico’s op de koop toe nemen of moeten we nadenken over mogelijkheden om die risico’s te verkleinen? En kan dat? Hebben we daar als gemeente invloed op? Of zijn we afhankelijk van provinciaal beleid?

Wat we in ieder geval weten, is dat er op dit moment vervolgonderzoek loopt naar de vraag welke ziekteverwekkers het precies zijn die de longontstekingen veroorzaken. Ook wordt de vraag onderzocht of bepaalde ziekteverwekkers vaker op of rond verschillende typen geitenhouderijen voorkomen. Niet alleen dieren, maar ook de mest, het stof (veegmonsters) en de lucht worden onderzocht. De verschillende manieren van werken op geitenhouderijen worden in kaart gebracht, met name hoe een bedrijf omgaat met mest. De onderzoekers combineren dit met metingen naar mogelijke ziekteverwekkers die op geitenhouderijen aanwezig kunnen zijn.

De resultaten van de verschillende onderzoeken komen in de periode 2019 tot 2021 beschikbaar. We zullen de uitkomsten van het onderzoek in de gaten houden en dit meewegen in onze besluitvorming bij nieuwe bestemmingsplannen.

Yfke Froentjes, raadslid GroenLinks-PvdA