Is Bergeijk politiek gezien dood?

De laatste tijd krijgen wij regelmatig vragen over verschillende zaken die al lang spelen in Bergeijk. De inwoners van Bergeijk vragen zich af hoe het ermee staat en of er überhaupt nog besluiten genomen worden? En daar hebben ze wel een punt want de raadsvergaderingen van de laatste tijd waren wel heel erg kort. Twee of drie agendapunten en dat was het dan wel. Daarom willen wij u een update geven ( tenminste voor zover als onze informatie strekt) en ons standpunt in de diverse dossiers.

Kerken voor ons allemaal!

Dankjewel Bergeijk. Wat was ik blij met zoveel reacties op het artikel in de Eykelbergh ":Wat doen we met onze kerken". Ik was altijd al van mening dat politiek over mensen gaat. De reacties op mijn artikel bevestigen nog eens dat dit echt zo is. We bedenken met z’n allen oplossingen voor iets wat belangrijk is in onze dorpen. Als ik jullie reacties lees, om me heen kijk en in gesprek ga met mensen dan zie en hoor ik al die mooie ideeën die uiteindelijk wel eens de unieke oplossing kunnen bieden voor deze cultuur historische gebouwen.

Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Hulp tijdens de Landelijke Opschoondag?

Op 23 maart wordt voor de 17e keer de Landelijke Opschoondag georganiseerd. De bedoeling is om samen met buurt, school of vereniging op die dag zwerfafval op te ruimen; afval dat niet in de afvalbak is gegooid, maar op straat of in de natuur terecht is gekomen. Het gaat dan vaak om plastic flesjes, blikjes, peuken van sigaretten en verpakkingen van snoep.

Nu maken we ons als GroenLinks-PvdA Bergeijk sterk voor een schone omgeving en minder zwerfafval. Zo hebben we er voor gezorgd dat er in Bergeijk geen ballonnen meer opgelaten worden en dat er in het gemeentehuis geen frisdrank meer geschonken wordt uit statiegeldloze flesjes. Ook hebben we ons als gemeente Bergeijk aangesloten bij de statiegeldalliantie. De statiegeldalliantie maakt zich sterk voor het invoeren van statiegeld op flesjes en blikjes. Uit onderzoek is gebleken dat het invoeren van statiegeld tot een vermindering van 70 tot 90 procent van dit soort zwerfafval kan leiden. Ook is bekend dat 75 procent van de Nederlanders positief is over de uitbreiding van statiegeld. Statiegeld is dus een instrument dat werkt en dat draagvlak heeft onder de bevolking. Helaas is de landelijke overheid nog niet zo ver en ook het bedrijfsleven werkt nog niet mee.

In Bergeijk blijven we ondertussen doen wat we kunnen. Onze gemeente nodigt inwoners uit om op 23 maart mee te doen aan de landelijke opschoondag. GroenLinks-PvdA Bergeijk wil op 23 maart graag buurten of verenigingen helpen tijdens het opruimen van zwerfafval. Kun je nog wat extra handjes gebruiken? Laat het weten, dan komen we langs om Bergeijk een stukje schoner te maken!

Yfke Froentjes, raadslid GroenLinks-PvdA
Yfke.froentjes@versatel.nl / twitter: @YfkeFroentje